aktualizováno: 20.04.2021 17:45:25 

BOS  BOHEMIA    Kennel of Chinese Crested Dogs

 

Standard FCI č. 288 ze dne 11. 5. 1998
Datum publikace původního standardu: 24. 06. 1987

Využití
: společenský pes
Klasifikace FCI: skupina 9 společenská plemena

                        sekce 4 naháči
                        bez pracovní zkoušky

Země původu: Čína

Celkový vzhled:

malý, čilý, ušlechtilý pes se středně silnou až jemnou kostrou, hladkým tělem bez srsti (srst se nachází pouze na tlapkách, hlavě a ocasu) nebo tělem pokrytým měkkou "závojovitou" srstí. U tohoto plemene se vyskytují dva různé typy: Deer typ - lehký, energický typ s jemnou kostrou a Cobby typ hrubší, s těžším tělem a silnější kostrou.
Chování / povaha:
veselý, nikdy zlý
Hlava:
ušlechtilá, bez nadměrných vrásek. Vzdálenost od základny lebky ke stopu se rovná vzdálenosti od stopu ke špičce nosu. Hlava působí elegantně, výraz je bdělý.
Lebeční část: 
Lebka:
mírně zaoblená a protažená.
Stop: mírně, nikoli však nadměrně vyjádřený.
Obličejová část:
Nos:
nápadný, úzký v souladu s mordou. Přípustné je jakékoliv zbarvení.
Morda:
mírně se zužuje, nikdy však do špičky. Morda je úzká, bez převislých pysků.
Pysky:
těsně přiléhající, tenké.
Čelisti/chrup:
silné čelisti s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají spodní zuby a jsou kolmo postavené do čelistí.
Líce:
s čistými obrysy, jemné (ne silné) a ploché, zužující se do mordy.
Chochol:
v ideálním případě začíná u stopu a po krku spadá do špičky. Preferuje se dlouhý a bohatý chochol, řídký je však přípustný.
Oči:
natolik tmavé, aby se jevily černé. Bělmo není vidět vůbec, či jen v malém rozsahu. Oči jsou středně velké a posazené daleko od sebe.
Uši:
nasazené nízko: nejvyšší bod základny ucha je v rovině s vnějším koutkem oka. Uši jsou velké a vztyčené, lemované srstí či nikoliv, s výjimkou labutěnek (powder puff) u kterých jsou přípustné klopené uši.
Krk:
tenký, bez volné kůže, dlouhý a ušlechtile se svažující do silných ramen. Při pohybu je nesen vysoko a mírně klenutě.
Tělo:
střední až dlouhé, pružné.
Hřbet:
rovný.
Bedra:
pevná.
Záď:
správně oblá a osvalená.
Hrudník:
dosti široký a hluboký, žebra nejsou sudovitá. Hrudní kost nevystupuje. Hruď dosahuje k loktům.
Spodní linie:
mírně vtažená.
Ocas:
vysoko nasazený, při pohybu nesený vzhůru nebo směrem ven. Ocas je dlouhý, směrem ke konci se zužuje, dosti rovný, není stočený ani zahnutý do strany; v klidu je přirozeně spuštěný. Chochol na ocase je dlouhý a bohatý, nachází se na spodních dvou třetinách ocasu. Řídký chochol je přípustný.
Končetiny:
Hrudní končetiny:
nohy jsou dlouhé a štíhlé, postavené pod tělem.
Ramena:
čistá, úzká a dobře uložená vzad.
Lokty:
těsně přiléhají k tělu.
Nadprstí:
jemná, silná, téměř svislá.
Pánevní končetiny:
zadní nohy jsou postavené daleko od sebe. Úhlení zadní končetiny musí být takové, aby hřbet byl rovný.
Kolenní ohbí:
pevná a dlouhá, plynule přecházející do hlezen.
Hlezna:
nízko uložená.
Tlapky:
výrazné zaječí tlapy, úzké a velmi dlouhé, s jedinečným protažením malých kostí mezi klouby, zejména u předních tlapek, které se jeví tak, jako by měly zvláštní kloub. Drápy jsou středně dlouhé, jakkoli zbarvené. Ponožky jsou v ideálním případě omezeny na prsty, nesahají však nad vrchol nadprstí. Tlapky ani prsty nejsou vbočené, ani vybočené.
Chůze / pohyb:
dlouhý, plynulý a elegantní s dobrým dosahem a silným posunem.
Srst:
na žádném místě na těle se nevyskytují velké plochy srsti. Kůže je jemná, hladká, na dotek teplá. U labutěnek (powder puff) se srst skládá z podsady s měkkým závojem dlouhé srsti závojovitá srst je charakteristickým znakem.
Barva:
jakákoliv barva či kombinace barev.
Velikost/hmotnost:
Ideální kohoutková výška:
psů: 28 33 cm

fen: 23 30 cm
Hmotnost se značně liší, neměla by však přesahovat 5,5 kg.
Vady:
jakákoliv odchylka od výše uvedených požadavků by měla být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo být přímo úměrné stupni odchylky.
Poznámka: psi musí vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

Pro potřeby KCHČaN přeloženo diplomovaným překladatelem